You are here

RAVENOL CVT Fluid

RAVENOL CVT Fluid
Šifra:
1211110-001-01-999
Lager: 
proizvod je dostupan
Rok isporuke: 
odmah
Cena:1.285,00RSD
* cena je maloprodajna sa uključenim PDV-om
011/635-0666
Poručivanje i detalji 8 - 15h

RAVENOL CVT Fluid je potpuno sintetičko ATF ulje najnovije generacije CVT transmisije.

RAVENOL CVT Fluid garantuje optimalni prenos snaga.

RAVENOL CVT Fluid bazirano je na potpuno sintetičkom ulju (PAO) sa specijalnim aditivima i inhibitorima koji obezbeđuju dobro funkcionisanje automatske transmisije.

Napomene o korišćenju

RAVENOL CVT Fluid je razvijeno za CVT transmisije (kontinualno varijabilna transmisija).

RAVENOL CVT Fluid osigurava stabilnu viskoznost i pod visokim mehaničkim pritiskom u transmisionim elementima. 

RAVENOL CVT Fluid ima sledeće karakteristike:

  • Veoma dobra mazivna svojstva i na niskim temperaturama zimi
  • Visok i stabilan indeks viskoznosti
  • Veoma nisku tačku tečenja
  • Veoma dobru oksidacionu stabilnost
  • Zaštita od korozije i penjenja
  • Dobro izbalansiran koeficijent trenja
  • Neutralnost na zaptivne materijale
  • Neutralnost na inhibiciju sa obojenim metalima

 

Karakteristike Jedinica Vrednost Provera
Boja  

braon

-
Gustina na 15°C

kg/m³

854

EN ISO 12185
Tačka tečenja

°C

-51 DIN ISO 3016

Svi navedeni podaci su približne vrednosti i predmet su komercijalnih oscilacija.