You are here

ULJA ZA MENJAČE

ULJE WIN OIL MENJACKO SAE 90 GL-1 1.5L pet ambalaza

ULJE WIN OIL MENJACKO SAE 90 GL-1 1.5L pet ambalaza

Mineralno visoko kvalitetno ulje sa EP aditivima za podmazivanje hipoidnih zupčanika. menjača i diferencijala automobila, kamiona ...
Lager:
ULJE WIN OIL MENJACKO SAE 90 GL-2 PET 10L pet ambalaža

ULJE WIN OIL MENJACKO SAE 90 GL-2 PET 10L pet ambalaža

Mineralno monogradno ulje za podmazivanje spiralno-koničnih i pužnih prenosnika kod lakših uslova opterećenja. Preporučuje se za podmazivanje ručnih menjača i diferencijala vozila kod kojih zbog malih optrećenja nisu potrebna ulja izraženih antihabajućih osobina.Kvalitetni niv ...
Lager:
ULJE WIN OIL MENJACKO SAE 90 GL-4 1/1L

ULJE WIN OIL MENJACKO SAE 90 GL-4 1/1L

Kvalitetno mineralno ulje sa EP aditivima za podmazivanje spiralno-kočionih i hipoidnih zupčastih prenosnika bez udarnih optere ...
Lager: