You are here

Garancija

 

  •  Garantni rok za većinu delova je od 6 - 12 meseci, a za pojedine i do 24 meseca.
  •  Reklamacija na ispravnost dela, u garantnom roku, neće biti razmatrana bez otpremnice koju ćete dobiti uz isporučeni deo.
  • Kupac gubi pravo na reklamaciju ako je došlo do oštećenja krivicom kupca, nestručnom montažom ili na drugi način nezavisan od uticaja proizvođača ili prodavca.
  • Odgovor na reklamaciju – opravdanost ili ne, dobićete u roku od sedam  dana od prispeća reklamiranog dela.
  •  U slučaju opravdanosti reklamacije, u zamenu za reklamirani deo ,dobićete novi ili će se izvršiti povraćaj novca u slučaju neraspoloživosti dela u datom trenutku.
  • Troškove slanja reklamiranog dela snosi kupac, a u slučaju prihvatanja reklamacije, troškove dostave novog dela (u zamenu reklamiranog) snosi AUTODRAGSTOR.